top of page

Copyright melding


Deze website en de inhoud ervan is copyright van MediGym Nederland / FlexaGym International.

Elke her-distributie of reproductie van een deel of de hele inhoud in welke vorm dan ook is verboden anders dan het volgende:
U mag afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf extracten voor alleen uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
U mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor persoonlijk gebruik, maar alleen als u de website erkent als de bron van het materiaal.
U mag, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud niet verspreiden of commercieel exploiteren. U mag het ook niet verzenden of opslaan op een andere website of andere vorm van elektronisch ophaalsysteem.

bottom of page